Banana pi at 2014 china IoT and smart home summit forum 2014-12-22

From Banana Pi Wiki
Jump to: navigation, search

banana pi BPI-M1,BPI-D1,BPI-R1 at 2014 china IoT and smart home summit forum

2014 iot 1.JPG

2014 iot 2.JPG

2014 iot 3.JPG

2014 iot 4.JPG

2014 iot 5.JPG