Difference between revisions of "首页"

From Banana Pi Wiki
Jump to: navigation, search
(香蕉派(Banana Pi)开源硬件产品系列)
(香蕉派(Banana Pi)资源支持)
 
(69 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[en:Main_Page]]
 
[[en:Main_Page]]
 
<div id="快速开始"></div>
 
<div id="快速开始"></div>
 +
[[File:Website.jpg|thumb| [[香蕉派(Banana Pi) 开源社区生态与物联网整体技术解决方案]]]]
 +
[[File:BPI-M2_Pro_2.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-M2 Pro]] S905x3 方案设计]]
 +
[[File:Banana_Pi_BPI-M5_1.JPG|thumb|[[香蕉派 BPI-M5 ]]Amlogic S905X3 方案设计]]
 +
[[File:Banana_PI_BPI-F2P_3.JPG|thumb| [[香蕉派 BPI-F2P]]工业物联网网关开发板]]
 +
[[File:Banana_Pi_BPI-F2S_1_.JPG|thumb| [[香蕉派 BPI-F2S]] with Sunplus SP7021]]
 +
[[File:Banana_Pi_BPI-R64_1.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-R64]] MTK MT7622]]
 +
[[File:O2A0500.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-W2]] Realtek RD1296]]
 +
[[File:BPI-R2_3.JPG|thumb|[[香蕉派 BPI-R2]] MTK MT7623N]]
 +
[[File:Banana_Pi_BPI-M4_1.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-M4]] Realtek RTD1395]]
 +
[[File:Banana_pi_BPI-M64_1.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-M64]] Allwinner A64]]
 +
[[File:Banana_pi_BPI-M3_1.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-M3]] Allwinner A83T]]
 +
[[File:BPI-F2_zero_1.JPG|thumb|[[香蕉派 BPI-P2 Zero]] Allwinner H2+/H3/H5]]
 +
[[File:Banana_pi_BPI-M2+_2.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-M2+]] Allwinner H3/H5/H2+]3]]
 +
[[File:BPI-M2_zero_11.JPG|thumb|[[香蕉派 BPI-M2 ZERO]] Allwinner H2+/H3/H5]]
 +
[[File:Banana_pi_BPI-M2_Ultra_2.JPG|thumb|[[香蕉派 BPI-M2U]] Allwinner R40/V40/A40i]]
 +
[[File:Banana_pi_BPI-M2_Berry_5.JPG|thumb|[[香蕉派 BPI-M2 Berry]] Allwinner R40/V40/A40i]]
 +
[[File:Banana_pi_bpi-m2_magic_5.JPG|thumb|[[香蕉派 BPI-M2M]] Allwinner A33/R16]]
 +
[[File:Banana_pi_BPI-R1_1.JPG|thumb|[[香蕉派 BPI-R1]] Allwinner A20]]
 +
[[File:Banana_pi_BPI-M1+_1.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-M1+]] Allwinner A20]]
 +
[[File:Banana_pi_BPI-M1_1.jpg|thumb|[[香蕉派 BPI-M1]] Allwinner A20]]
 +
 
=香蕉派(Banana Pi)开源硬件项目介绍=
 
=香蕉派(Banana Pi)开源硬件项目介绍=
  
[[File:Banana_pi.jpg]]
+
[[File:Website.jpg]]
  
香蕉派(Banana Pi)是由[http://wiki.banana-pi.org/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E6%AF%94%E6%B4%BE%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%BB%8B%E7%BB%8D 广东比派科技有限公司]主导的一个开源硬件项目,专注在ARM,MCU系列开源硬件开发板,提供全开放的软件与硬件平台,打造基础技术开发平台。
+
[https://www.banana-pi.org.cn/ '''香蕉派(Banana Pi)''']是由[http://wiki.banana-pi.org/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E6%AF%94%E6%B4%BE%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%BB%8B%E7%BB%8D '''广东比派科技有限公司''']主导的一个开源硬件项目,专注在ARM,MCU系列开源硬件开发板,提供全开放的软件与硬件平台,打造基础技术开发平台。重点打造[[香蕉派(Banana Pi) 开源社区生态与物联网整体技术解决方案]].
  
全系列开源硬件产品,完整整合了语音,数据,视频系统平台。开发者可以灵活的在开源硬件基础平台上搭建各种应用平台。可以应用在物联网,AI 人工智能 ,工业互联网控制,STEAM教育等各方面。
+
全系列开源硬件产品,完整整合了语音,数据,视频系统平台,传感器。开发者可以灵活的在开源硬件基础平台上搭建各种应用平台。可以应用在物联网,AI 人工智能 ,工业互联网控制,STEAM教育等各方面。
  
[[BPI 4.0 定制服务]]已经服务全球100多个客户,为客户提供研发,生产,供应链管理,产品认证一站式服务。
+
欢迎加入[https://forum.banana-pi.org.cn/ '''Banana Pi中文官方论坛''']进行技术讨论,可以在[https://shop108780008.taobao.com/?spm=a1z10.1.0.0.EZ5mQu '''比派科技淘宝官方店''']购买样品进行DIY.
 +
 
 +
'''[[BPI 4.0 定制服务]]'''已经全球有100多个'''[[BPI 4.0 成功案例]]''',为客户提供研发,生产,供应链管理,产品认证一站式服务。
  
  
 
==香蕉派快速上手使用并开始开发==
 
==香蕉派快速上手使用并开始开发==
 
<div id="Banana Pi"></div>
 
<div id="Banana Pi"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="12%" valign="top" align="left"|
 
|width="12%" valign="top" align="left"|
Line 36: Line 59:
 
*[[快速上手 香蕉派 BPI-M64]]
 
*[[快速上手 香蕉派 BPI-M64]]
 
*[[快速上手 香蕉派 BPI-M3]][[Image:hot.gif]]
 
*[[快速上手 香蕉派 BPI-M3]][[Image:hot.gif]]
 +
*[[Getting Started with BPI-F2P]]
 +
*[[Getting Started with M4]]
 +
*[[Getting Started with BPI-M5]]
 
|}
 
|}
  
 
=镜像和开发工具=
 
=镜像和开发工具=
 
=== 嵌入式系统 ===
 
=== 嵌入式系统 ===
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
Line 49: Line 75:
  
 
=== 开发工具 ===
 
=== 开发工具 ===
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
Line 66: Line 92:
 
===香蕉派系列单板计算机: [[Banana Pi 单板计算机系列产品比较表]] ===
 
===香蕉派系列单板计算机: [[Banana Pi 单板计算机系列产品比较表]] ===
 
<div id="Banana Pi single board computer"></div >
 
<div id="Banana Pi single board computer"></div >
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
Line 75: Line 101:
 
*[[香蕉派 BPI-M2+]] [Allwinner H3/H5/H2+] [[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M2+]] [Allwinner H3/H5/H2+] [[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M2 Magic]] [Allwinner A33/R16] [[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M2 Magic]] [Allwinner A33/R16] [[Image:hot.gif]]
*[[香蕉派 BPI-F2]] [Freescale IMX6] 
 
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
 
 
*[[香蕉派 BPI-M2 Berry]] [Allwinner R40/V40/A40i] [[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M2 Berry]] [Allwinner R40/V40/A40i] [[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M2 Ultra]] [Allwinner  R40/V40/A40i][[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M2 Ultra]] [Allwinner  R40/V40/A40i][[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M64]] [Allwinner  A64] [[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M64]] [Allwinner  A64] [[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M3]] [Allwinner A83T] [[Image:hot.gif]]
 
*[[香蕉派 BPI-M3]] [Allwinner A83T] [[Image:hot.gif]]
 +
 +
|width="32%" valign="top" align="left"|
 +
*[[香蕉派 BPI-F2]] [Freescale IMX6]
 +
*[[香蕉派 BPI-F2S]] [Sunplus SP7021 工业级开发板]
 +
*[[香蕉派 BPI-F2P]] [Sunplus SP7021 工业控制网关开发板]
 
*[[香蕉派 BPI-S64 Core]]  [Actions S700]  
 
*[[香蕉派 BPI-S64 Core]]  [Actions S700]  
 +
*[[香蕉派 BPI-M4]] [Realtek 1395]
 +
*[[香蕉派 BPI-M5]] [Amlogic S905x3]
 +
*[[香蕉派 BPI-M2 Pro]] [Amlogic S905x3]
  
 
|}
 
|}
Line 89: Line 120:
  
 
<div id="Banana Pi Webduino & Arduino Products"></div>
 
<div id="Banana Pi Webduino & Arduino Products"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
Line 103: Line 134:
 
===香蕉派系列开源AI智能开发板===
 
===香蕉派系列开源AI智能开发板===
 
<div id="Banana Pi AI"></div>
 
<div id="Banana Pi AI"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
*[[BPI-AI-Voice (Microsemi)]] [[Image:hot.gif]]
 
*[[BPI-AI-Voice (Microsemi)]] [[Image:hot.gif]]
 +
*[[BPI-EAI80 AIoT 开发板]] 格力零边界 EAI80芯片方案
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
*[[BPI-R18-AI 语音麦克风陈列开发套件(Allwinner SoC-Only 3-Mic Far-Field Dev Kit) ]][[Image:hot.gif]]
 
*[[BPI-R18-AI 语音麦克风陈列开发套件(Allwinner SoC-Only 3-Mic Far-Field Dev Kit) ]][[Image:hot.gif]]
Line 118: Line 150:
  
 
<div id="Banana Pi Webduino & Arduino Products"></div>
 
<div id="Banana Pi Webduino & Arduino Products"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
|-
 
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
*[[BPI-Bit STEAM 教育开发板]] [ESP32] [[Image:hot.gif]]
 
*[[BPI-Bit STEAM 教育开发板]] [ESP32] [[Image:hot.gif]]
 +
*[[BPI-Smart STEAM教育开发板]] [ESP8266]
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
*[[BPI-UNO32 Arduino开发板]] [ESP32] [[Image:hot.gif]]
 
*[[BPI-UNO32 Arduino开发板]] [ESP32] [[Image:hot.gif]]
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
*[[BPI-Smart STEAM教育开发板]] [ESP8266]
+
*[[BPI-NANO Arduino开源开发板]] [ATmega328P]
 +
*[[BPI-UNO Arduino开源开发板]] [ATmega328P]
 +
 
 +
 
 +
 
 
|}
 
|}
  
Line 131: Line 167:
  
 
<div id="Banana Pi Webduino & Arduino boards Accessories"></div>
 
<div id="Banana Pi Webduino & Arduino boards Accessories"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
Line 139: Line 175:
 
*[[ BPI:bit gpio expansion board ]]
 
*[[ BPI:bit gpio expansion board ]]
 
*[[ BPI:bit robot 机器人扩展板]]
 
*[[ BPI:bit robot 机器人扩展板]]
 +
*[[ BPI:bit MoonCar 登月小车]]
 +
*[[香蕉派 Q-Car]] [支持BPI:bit BPI:AI Micro:bit]
 +
*[[香蕉派 Triode-Car]][支持BPI:bit Micro:bit]
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
*[[ BPI-BT BLE 4.2 control module  ]]
 
*[[ BPI-BT BLE 4.2 control module  ]]
 +
*[[BPI-Nano robot 机器人扩展板]]
  
 
|}
 
|}
Line 147: Line 187:
  
 
<div id="Banana Pi"></div>
 
<div id="Banana Pi"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
Line 162: Line 202:
 
*[[4G module via USB]]
 
*[[4G module via USB]]
 
*[[BPI-PC101 gesture recognition module]]
 
*[[BPI-PC101 gesture recognition module]]
 +
*[[BPI-MT7615 802.11 ac wifi无线 4x4双频模块]]
  
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
Line 171: Line 212:
 
===香蕉派系列产品相关配件===
 
===香蕉派系列产品相关配件===
 
<div id="Banana Pi Webduino & Arduino Products"></div>
 
<div id="Banana Pi Webduino & Arduino Products"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
*[[case]]
+
*[[香蕉派外壳]]
 
*[[IR remote control]]
 
*[[IR remote control]]
  
Line 191: Line 232:
  
 
<div id="Banana Pi"></div>
 
<div id="Banana Pi"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
 
|width="32%" valign="top" align="left"|
Line 220: Line 261:
 
=香蕉派 BPI 4.0 OEM & ODM 定制服务=
 
=香蕉派 BPI 4.0 OEM & ODM 定制服务=
  
[[File:BPI_4.0_zh.jpg]]
+
[[File:Factory.png]]
  
 
<div id="BPI 4.0"></div>
 
<div id="BPI 4.0"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
Line 231: Line 272:
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
*[[BPI 4.0 成功案例 ]]  
 
*[[BPI 4.0 成功案例 ]]  
 +
|width="10%" valign="top" align="left"|
 +
*[[BPI 产品认证 ]]
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
|width="10%" valign="top" align="left"|
 
*[[BPI 宣传推广 ]]  
 
*[[BPI 宣传推广 ]]  
  
 
|}
 
|}
 +
 +
==典型案例与解决方案==
 +
 +
*[[5G + 4G LTE + Wifi AC + 5千兆网口 多卡聚合融合通信网关]] 采用MTK MT7622/7623N芯片设计
 +
*[[基于BPI-M2 Ultra 的工业控制网关设计]] 采用Allwinner A40i芯片设计
  
 
=香蕉派(Banana Pi)资源支持=
 
=香蕉派(Banana Pi)资源支持=
 
<div id="Banana Pi"></div>
 
<div id="Banana Pi"></div>
{| border="0" cellpadding="10" width="100%"
+
{| border="0" cellpadding="10" width="70%"
 
|-
 
|-
 
|width="12%" valign="top" align="left"|
 
|width="12%" valign="top" align="left"|
 
+
*[[BPI 开源社区合作伙伴]]
 +
*[[BPI 开源硬件全球代理渠道]]
 +
|width="12%" valign="top" align="left"|
 
*[http://www.banana-pi.org 英文官方网站]
 
*[http://www.banana-pi.org 英文官方网站]
 
*[http://forum.banana-pi.org/ 英文官方论坛]
 
*[http://forum.banana-pi.org/ 英文官方论坛]
Line 249: Line 299:
 
*[https://shop108780008.taobao.com/?spm=a1z10.1.0.0.EZ5mQu 香蕉派淘宝网官方网店]
 
*[https://shop108780008.taobao.com/?spm=a1z10.1.0.0.EZ5mQu 香蕉派淘宝网官方网店]
 
*[https://pt.aliexpress.com/store/302756 香蕉派全球速卖通官方网店]
 
*[https://pt.aliexpress.com/store/302756 香蕉派全球速卖通官方网店]
 +
*[https://cn1001196335.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.2.3da524a13Ez5iC 香蕉派全球阿里巴巴官方网店]
 
*[http://www.banana-pi.org/shop.html 香蕉派全球代理商列表]
 
*[http://www.banana-pi.org/shop.html 香蕉派全球代理商列表]
 
|width="12%" valign="top" align="left"|
 
|width="12%" valign="top" align="left"|

Latest revision as of 18:19, 2 June 2021

香蕉派 BPI-M2 Pro S905x3 方案设计
香蕉派 BPI-M5 Amlogic S905X3 方案设计
香蕉派 BPI-F2P工业物联网网关开发板
香蕉派 BPI-F2S with Sunplus SP7021
香蕉派 BPI-W2 Realtek RD1296
香蕉派 BPI-R2 MTK MT7623N
香蕉派 BPI-M4 Realtek RTD1395
香蕉派 BPI-M64 Allwinner A64
香蕉派 BPI-M3 Allwinner A83T
香蕉派 BPI-P2 Zero Allwinner H2+/H3/H5
香蕉派 BPI-M2+ Allwinner H3/H5/H2+]3
香蕉派 BPI-M2 ZERO Allwinner H2+/H3/H5
香蕉派 BPI-M2U Allwinner R40/V40/A40i
香蕉派 BPI-M2 Berry Allwinner R40/V40/A40i
香蕉派 BPI-M2M Allwinner A33/R16
香蕉派 BPI-R1 Allwinner A20
香蕉派 BPI-M1+ Allwinner A20
香蕉派 BPI-M1 Allwinner A20

香蕉派(Banana Pi)开源硬件项目介绍

Website.jpg

香蕉派(Banana Pi)是由广东比派科技有限公司主导的一个开源硬件项目,专注在ARM,MCU系列开源硬件开发板,提供全开放的软件与硬件平台,打造基础技术开发平台。重点打造香蕉派(Banana Pi) 开源社区生态与物联网整体技术解决方案.

全系列开源硬件产品,完整整合了语音,数据,视频系统平台,传感器。开发者可以灵活的在开源硬件基础平台上搭建各种应用平台。可以应用在物联网,AI 人工智能 ,工业互联网控制,STEAM教育等各方面。

欢迎加入Banana Pi中文官方论坛进行技术讨论,可以在比派科技淘宝官方店购买样品进行DIY.

BPI 4.0 定制服务已经全球有100多个BPI 4.0 成功案例,为客户提供研发,生产,供应链管理,产品认证一站式服务。


香蕉派快速上手使用并开始开发镜像和开发工具

嵌入式系统

开发工具

Github编译源码

香蕉派(Banana Pi)开源硬件产品系列

香蕉派产品数码照片百度下载 提取码: 4y75

香蕉派系列单板计算机: Banana Pi 单板计算机系列产品比较表

香蕉派系列开源智能路由器: Banana Pi 开源路由器产品系列比较表

香蕉派系列开源AI智能开发板

香蕉派 Webduino & Arduino 产品系列

Banana Pi Webduino & Arduino 主板


Banana Pi Webduino & Arduino & Micro:bit 主板扩展板

香蕉派IoT物联网开发板与技术解决方案

香蕉派系列产品相关配件

香蕉派系列 GPIO 扩展板

香蕉派产品软件镜像发布图

香蕉派 BPI 4.0 OEM & ODM 定制服务

Factory.png

典型案例与解决方案

香蕉派(Banana Pi)资源支持